עדות – עמוס שלפמן

" אני חייב לשתף אתכם –
נסעתי באיילון, המחשבות נדדו למקום אחר, ותפאום המערכת התחילה לפעול. נבהלתי, בלמתי מיד והצלחתי לעצור ברגע האחרון
המערכת הצילה את חיי-  לולא ההתראה הייתי מתנגש במכונית שלפניי "