עדות – משה קצין רכב

"בזכותכם אנחנו חוסכים כסף וגם מצילים חיים.
חובה! חובה לכל קצין רכב! "